Les dunes de la platja

Qui viu a la sorra?

DURADA:  2 h

Preu: 6,50 € / 4,00 € amb subvenció

Material: Abans de fer la sortida s’entrega un material previ. Es lliura un dossier de treball si és demanat pel professor. Material durant la sortida: mapa del parc natural, fitxes d’organismes.

Recomanacions: Roba i calçat adequats per caminar. Aigua i esmorzar. Protecció solar segons l'època de l'any.

Observacions: Sortida recomanada a la primavera i la tardor.

Descripció

Activitat arran de mar per descobrir la fragilitat d’aquest ambient costaner. Aprendrem com es formen les dunes, quines són les adaptacions de les plantes que hi viuen, els animals i les seves empremtes. Farem una cerca de plantes de duna i d’invertebrats. Explicarem la funció que fan. A trenc d’ona observarem els objectes que el mar ens retorna quan hi ha temporals:organismes marins i tot tipus de deixalles que aboquem les persones al riu.

Continguts

  • Observació i descripció de diferents tipus de paisatge de l’entorn proper, reconeixent els elements naturals i humanitzats i l’impacte de l’activitat humana en el paisatge.
  • Interès per la protecció i cura d’animals i plantes de l’entorn proper. Aprendre la flora i la fauna de les comunitats litorals i les seves adaptacions.
  • Descoberta i valoració del patrimoni comarcal natural i cultural. Nocions de canvi i continuïtat en els paisatges.

Pas a pas

Desplaçament amb bus fins a la zona de la Pletera. Ens aproparem fins a les dunes de la platja on farem l’activitat. Després de l’explicació d’aquest espai, inspeccionarem la zona per reconèixer les plantes de duna, farem una cerca d’invertebrats, de les empremtes, i analitzarem les deixalles portades pel mar.


Sol·licitud d'informació


Activitats relacionades

Els Aiguamolls del Baix Ter
L'entorn natural de la platja
Cicle Mitjà
El Ter, un riu mediterrani
La Gola del Ter
Cicle Mitjà
Embarca’t a les Medes
Descobrim el fons marí
Cicle Mitjà
Construïm el Castell del Montgrí
Sortida fins al cim del massís
Cicle Mitjà
Un matí a l'edat mitjana amb la Caterina i en Genís
Visita dinamitzada per la Torroella medieval
Cicle Mitjà
Professorat
Actual
Observació de la comarca a vista d’ocell
El relleu de l'entorn del Montgrí
Cicle Mitjà