Pla Estratègic

Pla Estratègic del Museu de la Mediterrània

El Pla de Museus de Catalunya (2017) impulsa que totes les institucions museístiques del país disposin d'un Pla estratègic. Els darrers mesos de l'any 2018 i els primers del 2019 s'està treballant en l'elaboració del Pla estratègic del Museu de la Mediterrània que ha de permetre autoavaluar, revisar, decidir, establir un full de ruta per repensar el museu i prioritzar-ne les accions i recursos que s'hi destinen. L'expectativa és gran però l'objectiu s'ho val, ja que es repensa el Museu perquè tingui més capacitat de generar valor públic per a la ciutadania, de fer una diferència positiva en la vida de les persones, contribuir a la vitalitat i cohesió de la nostra comunitat i millorar la societat.

 L’equip de treball que està desenvolupant el Pla Estratègic del Museu:

  • Gerard Cruset – Director del Museu de la Mediterrània
  • Margarida Loran – Museòloga i consultora independent
  • Miquel Sais – Tècnic gestor de públics del museu

Comptant amb la col·laboració de:

  • Úrsula Olmos – Cap d’educació del Museu de la Mediterrània
  • Irene Vilavedra – Administrativa del museu
  • Èlia Bantí – Tècnica d’educació del museu

Actualment s’està treballant en l’apartat de diagnosi i per aquest motiu s’estan duent a terme diferents trobades sectorials amb agents del territori. S’han realitzat taules i entrevistes de cultura, joventut, salut, acció social, comerç, promoció econòmica, parc natural, educació, turisme... També s’està treballant per la creació d’un grup motor que contribuirà en el procés d’elaboració del Pla.

Per contactar amb l’equip de treball del Pla Estratègic podeu enviar els vostres suggeriments, qüestions o dubtes a la següent adreça: repensemelmuseu@torroella-estartit.cat . Totes les consultes i aportacions són benvingudes.

En aquesta mateixa adreça podeu sol·licitar la Memòria del Museu de l’any 2018.

 

Les persones participants del Pla Estratègic: