Càtedra d’Ecosistemes Litorals Mediterranis

Qui som?

La Càtedra d’Ecosistemes Litorals Mediterranis neix com a conseqüència de la llarga col·laboració entre la UdG i l’Ajuntament en l’estudi, restauració, gestió i difusió dels espais naturals del litoral del Baix Ter. El valor del patrimoni natural obliga a un coneixement en profunditat del territori i de les seves característiques ecològiques, sòcio-econòmiques i culturals, amb dos objectius bàsics: la conservació del patrimoni natural i el desenvolupament d’un model de gestió territorial sostenible en del marc d’aquests espais naturals.

El 14 de novembre de 2008, l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i la Universitat de Girona varen signar el conveni per a la creació de la Càtedra d’Ecosistemes Litorals Mediterranis. Les Càtedres són les unitats mitjançant les quals la Universitat de Girona aprofundeix en diferents àmbits d'estudi i recerca, per transferir-los a la societat.

Està ubicada al Museu de la Mediterrània, centre que té entre les seves tasques la valoració, l’estimació, el coneixement i la recerca del nostre medi.

Els objectius

 • Promoure els estudis científics en l’àmbit de l’ecologia costanera mediterrània, en especial els orientats al coneixement dels ecosistemes i de les interrelacions entre els diferents tipus d’ecosistemes costaners, marins i continentals i en particular, els que tinguin relació amb el Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter.
 • Coordinar i canalitzar tots aquells estudis de seguiment o projectes necessaris per portar a terme una correcta gestió d’aquests espais naturals.
 • Participar en la gestió dels espais naturals costaners mediterranis, assessorant de manera activa a les administracions responsables en la gestió, restauració i conservació d’aquests espais naturals.
 • Difondre i divulgar el coneixement del funcionament dels espais costaners mediterranis i de les seves característiques ecològiques.

Projectes

La càtedra d’Ecosistemes Litorals Mediterranis ha impulsat o seguit els diferents projectes:

 • 2018-2021: Projecte PECT "Girona, regió sensible a l'aigua": pel control de l'estat ecològic de les masses d'aigua superficial del Baix Ter a partir d'actuacions innovadores de correcció i adaptació.
 • 2014-2018: Projecte Life Pletera: per la restauració integral i definitiva del sistema de llacunes costaneres de la Pletera, amb la finalitat de recuperar-ne la funcionalitat ecològica, la qual actualment es veu alterada a conseqüència de la urbanització parcial de l’espai.
 • 2010-2013. Projecte Life Riparia-Ter: per a la recuperació dels hàbitats riparis del riu Ter. Es tractava d’un projecte, el concessionari del qual era el Consorci Alba Ter, on la Càtedra d’Ecosistemes Litorals Mediterranis hi participava fent-ne el seguiment científic.
 • 2005-2008. Projecte Life EmysTer: per a la recuperació de l’hàbitat d’amfibis i d’Emys orbicularis al Baix Ter.
 • 1999-2003. Projecte Life Ter Vell-Pletera: per a la restauració i ordenació de les llacunes i sistemes costaners del Baix Ter.

Projecte Life Riparia-Ter: per a la recuperació dels hàbitats riparis del riu Ter
Projecte Life Pletera: per la restauració integral i definitiva del sistema de llacunes costaneres de la Pletera
Projecte Life Ter Vell-Pletera: per a la restauració i ordenació de les llacunes i sistemes costaners del Baix Ter.
Projecte Life EmysTer: per a la recuperació de l’hàbitat d’amfibis i d’Emys orbicularis al Baix Ter.

Publicacions de la Càtedra

MONOGRAFIES RECERCA I TERRITORI

 • Recerca i Territori núm.12 - Butterfly and moths in l'Empordà and their response to global change. Constantí Stefanescu i Tristan Lafranchis (coordinators).
 • Recerca i Territori núm.10 - Gestió i restauració de llacunes costaneres mediterrànies a Europa. Xavier Quintana, Dani Boix, Stéphanie Gascón i Jordi Sala (coordinadors).
 • Recerca i Territori núm.8 - Restauració i gestió de sistemes dunars. Estudi de casos.Francesc Xavier Roig-Munar (coordinador).
 • Recerca i Territori núm.6 - El poblament vegetal i els hàbitats del massís del Montgrí, les illes Medes i la plana del Baix Ter de Lluís Vilar i Xavier Quintana (editors). 
 • Recerca i Territori núm.4 - El fons marí de les illes Medes i el Montgrí : quatre dècades de recerca per a la conservació. Bernat Hereu i Xavier Quintana (editors).
 • Recerca i Territori núm.2 - El flux hidrològic de la plana litoral del Baix Ter. Evolució fluvial, caracterització hidrològica i pautes de gestió. Coordinació de la publicació Jordi Montaner. 

BEQUES JOAN TORRÓ I CABRATOSA - Ciències naturals

 • Recerca i Territori núm.11Torroella contra el còlera: crònica de l'epidèmia de 1885. Daniel Fuentes Sánchez. L'anguila europea a la plana del Baix Ter: noves eines per a una gestió sostenible de la pesca d'angules. Lluís Zamora Hernández.
 • Recerca i Territori núm.9 - La diversitat liquènica del Parc Natural del Montgrí, les illes Medes i el baix Ter. Una eina per a l'avaluació d'impactes ambientals. Esteve Llop Vallverdú i Diana Muñiz Pérez.
 • Recerca i Territori núm.7Estudi prosopogràfic dels veïns de Torroella de Montgrí, 1298-1350. El Turó a la plana del Baix Ter - Situació actual d'una població relicta. Salvador Salvador, Quim Pou, Eloi Cruset i Xavier Llopart.
 • Recerca i Territori núm.5Avaluació de l’estat de les poblacions de peixos en els estuaris del Ter i Daró de Gerard Carmona et alt.
 • Recerca i Territori núm.3Estat de conservació de les nàiades al Baix Ter de Quim Pou et alt. Estudi de la població de dofí mular de Carla Àlvarez.
 • Recerca i Territori núm.1Avaluació de l'estat de conservació i propostes de gestió de la flora singular del massís del Montgrí i la plana del Baix Ter.

ALTRES PUBLICACIONS

 • Papers del Montgrí núm.30 - Actuacions i reptes en la conservació dels aiguamolls del Baix Ter.
 • Papers del Montgrí núm.23Les inundacions als aiguamolls de l'Empordà i principals causes que les determinen. Mònica Martinoy i Josep Pascual. Restauració dels aiguamolls del Baix Ter: projecte LIFE.

Informes i escrits

Enllaços d'interès

Col·laboradors de la Càtedra

Grups de recerca, entitats o persones que han participat en estudis de seguiment dins els projectes relacionats amb la Càtedra:

Contacte

Direcció: Xavier Quintana

Correu electrònic: dir.celm@udg.edu