Documentació

Pla director del Museu de la Mediterrània (PDF)

Amb la inauguració del Museu del Montgrí i del Baix Ter, l'any 1983, l'Ajuntament de Torroella de Montgrí va iniciar una aposta per a la valorització del territori del massís del Montgrí i de la plana del Baix Ter. Un projecte de treball innovador que tenia com a missió la conservació, la investigació, la difusió i la gestió de projectes de millora en l'àmbit del territori que li era propi. Avui, 20 anys després de la seva inauguració, el Museu del Montgrí i del Baix Ter per adadaptar-se als nous reptes que li exigeixen les ciutadanes i els ciutadans del segle XXI. En aquest espai de temps, la societat ha canviat profundament: vivim en un món més global amb una tendència progressiva a la interculturalitat; vivim en l'anomenada societat de la informació que té com a característica bàsica l'ús generalitzat de les noves tecnologies. Aquests canvis en la societat feien necessari un replantejament general del discurs expositiu del Museu del Montgrí i del Baix Ter. Al mateix temps, els avenços en les pautes de gestió del territori han estat també importants i espectaculars. Del voluntarisme de l'any 1983, la gestió ha passat a formar part de les agendes de tècnics municipals hiperconeixedors del territori i amb capacitat tècnica i pressupostària per desenvolupar projectes ambiciosos de millora.

Estatuts Organisme Autònom de Can Quintana Museu de la Mediterrània (PDF)

L'Organisme Autònom Can Quintana Museu de la Mediterrània és un organisme de caràcter administratiu i d’activitat cultural, educativa i de desenvolupament local creat per l'Ajuntament de Torroella de Montgrí , amb personalitat jurídica pública i patrimoni independent, per al compliment de les finalitats i funcions que li atribueixen aquests Estatuts.

 

MEMÒRIES ANUALS