Documentació

Pla director del Museu de la Mediterrània (PDF)

Amb la inauguració del Museu del Montgrí i del Baix Ter, l'any 1983, l'Ajuntament de Torroella de Montgrí va iniciar una aposta per a la valorització del territori del massís del Montgrí i de la plana del Baix Ter. Un projecte de treball innovador que tenia com a missió la conservació, la investigació, la difusió i la gestió de projectes de millora en l'àmbit del territori que li era propi. Avui, 20 anys després de la seva inauguració, el Museu del Montgrí i del Baix Ter per adadaptar-se als nous reptes que li exigeixen les ciutadanes i els ciutadans del segle XXI. En aquest espai de temps, la societat ha canviat profundament: vivim en un món més global amb una tendència progressiva a la interculturalitat; vivim en l'anomenada societat de la informació que té com a característica bàsica l'ús generalitzat de les noves tecnologies. Aquests canvis en la societat feien necessari un replantejament general del discurs expositiu del Museu del Montgrí i del Baix Ter. Al mateix temps, els avenços en les pautes de gestió del territori han estat també importants i espectaculars. Del voluntarisme de l'any 1983, la gestió ha passat a formar part de les agendes de tècnics municipals hiperconeixedors del territori i amb capacitat tècnica i pressupostària per desenvolupar projectes ambiciosos de millora.

 

MEMÒRIES ANUALS