"A on anirem els diumenges?", d'Irena Visa

Cicle Desplaçaments. Ressonàncies contemporànies

Del 09.07.21 al 13.09.21

 

EXPOSICIONS TEMPORALS

 

Organitza: Museu de la Mediterrània

Col·labora: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Diputació de Girona

Compartir

Partint de l’encàrrec de treballar qüestions relacionades amb l’especificitat del Museu de la Mediterrània, Irena Visa (Banyoles, 1985) s’aproxima a l’arxiu fotogràfic que actualment custodia el Centre de Documentació del Museu. Així, la instal·lació a través de la qual es materialitza la seva proposta, posa en joc diverses imatges històriques de Torroella per activar una reflexió al voltant de qüestions com què és el que considerem rellevant de ser conservat? Quin poder de representació tenen les imatges? Quines narratives permeten articular?

A on anirem els diumenges? l’artista s'interroga sobre la iconicitat pròpia de les imatges. La pràctica artística d’Irena Visa gira majoritàriament al voltant dels relats que es creen a partir de l’experiència, la memòria i la imaginació, tot i que en els seus treballs més recents també s’evidencia la voluntat de reflexionar sobre quins són els mecanismes que legitimen certs objectes o elements i els relats que deriven d’aquests processos de legitimació.

A on anirem els diumenges? totes aquestes qüestions són posades en joc mitjançant la presentació de quatre composicions configurades a partir de la combinació i de la relació d’una sèrie d’imatges que atenen tant a moments concrets de la història del municipi com a referències més anecdòtiques o personals. En aquest exercici de desplaçament, els conjunts d’imatges prenen nous significats i permeten activar reflexions al voltant de qüestions com què és el que considerem rellevant com a societat de ser conservat i què no, quin poder de representació tenen les imatges i quines narratives o relats permeten articular.