Muralla i Torre de les Hores

Resum descriptiu

El poble de Palau-sator conserva bona part dels murs i torres de l'antiga muralla medieval. Actualment, el seu traçat es pot resseguir gairebé en la seva integritat. El recinte clos tenia dues portes, la porta sud, sota la Torre de les Hores, del segle XIV, i la porta nord, on hi ha una torre de planta quadrada que, amb una datació del voltant dels segles XII i XIII, probablement és la part més antiga de la muralla. Hi ha diversos trams amb llenços ben conservats, on es poden observar espitlleres. Destaca especialment la torre de planta circular del sector sud-oest, atalussada i oberta amb troneres, alçada probablement al segle XVI.

Breu història de l'element i valor arquitectònic

La Torre de les Hores o Torre Portal, que dóna accés al carrer Major, es correspon amb la porta sud del recinte murallat. Degué ser construïda al segle XIV i està excepcionalment ben conservada. Té planta quadrada i està construïda amb maçoneria de pedra irregular i carreus ben escairats a les cantoneres. A l'interior té volta apuntada i unes escales laterals que condueixen al pis superior, cobert també amb volta apuntada. A la part superior hi ha un cos sobreafegit on hi ha un rellotge, de l'any 1936. Corona la torre un campanar de cadireta.

 

  • La Torre de les Hores únicament està oberta recurrentment durant l’estiu. La resta de l’any, només està oberta en dates assenyalades. No obstant això, es poden demanar les claus a l’Ajuntament de Palau-sator si es desitja visitar-la.
  •  
  • L'accés és gratuït.
  •  
  • L’accés a la Torre de les Hores no està adaptat a persones amb mobilitat reduïda a causa de les escales i els espais estrets.

 

Bibliografia:

La Senyera. Butlletí d’Informació municipal.

www.palau-sator.cat

www.poblesdecatalunya.cat

http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca

https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/40501-la-torre-de-les-hores-de-palau-sator-que-sha-restaurat-fara-de-mirador-del-poble-medieval.html

 

Activitats relacionades:
Palau-Sator | © Museu de la Mediterrània
Actual