Torre de les Hores

Resum descriptiu

La Torre de les Hores és el darrer vestigi que queda del castell medieval de Pals. És una torre de planta circular, d'uns 15 metres d'alçada, que està construïda amb carreus de pedra sorrenca, ben escairats i arrenglerats. A l'interior es divideix en dos pisos coberts per sengles voltes semiesfèriques, en les quals s'aprecien els solcs de l'encanyissat. La porta que la comunicava amb la resta del castell es troba a l'altura del segon pis i és d'arc de mig punt, adovellada. La porta d'accés actual, amb llinda, a la base, fou oberta posteriorment. La torre no conserva l'emmerletat. Sobre la terrassa superior (després de l'enderrocament de la resta del castell, realitzat al segle XV, i amb la finalitat de convertir-la en cloquer), s'hi bastí una estructura per a les campanes, amb dos pisos d'arcs gòtics encreuats. Es conserven escassos elements originals dels altres sectors del castell dins la finca veïna a la torre, dita Castell de Pals (arranjada i reconstruïda per a residència), i a altres cases i patis del costat oriental.

Breu història de l'element i valor arquitectònic

La construcció de la Torre de les Hores es pot situar a finals del romànic, en el tombant entre els segles XII i XIII. Quan a finals del segle XV el rei Joan II donà permís per desmantellar i aprofitar les pedres del castell, la torre se salvà gràcies a la funció que desenvolupava com a torre guaita. Posteriorment, un cop construït el petit cloquer, es convertí en campanar.

 

  • Horaris d'obertura al públic (a consultar)
  •  
  • Preu d'accés (a consultar)
  •  
  • Malgrat haver estat restaurada i adequada al públic, la torre manté les escales que comuniquen els diferents pisos. Per aquest motiu, les persones amb mobilitat reduïda no hi poden accedir còmodament i sense ajuda.

 

Bibliografia:

www.pals.cat

www.poblesdecatalunya.cat

http://invarquit.cultura.gencat.cat/cerca

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1371156-la-torre-de-les-hores-de-pals-obre-les-portes.html

http://www.ddgi.cat/web/noticia/5395/restaurada-la-torre-de-les-hores-de-pals

Activitats relacionades:
Ca la Pruna - Pals
Actual