Ca la Pruna

Resum descriptiu

Ca la Pruna és una gran construcció situada a la banda meridional de Pals, entre els carrers de Paul Companyó i de la Creu. Construïda damunt la roca del subsòl, l’edificació, que consta de planta baixa i dos pisos, s’adapta al desnivell del terreny. La seva planta és irregular, la façana principal està orientada a migdia i la coberta és de teula. Als extrems sud-oest i sud-est, conserva dues torres, ambdues de base quadrada i carreus regulars als angles. La façana principal presenta una porta d'accés d'arc de mig punt amb grans dovelles de pedra, obertures en general allindades i una galeria superior al segon pis amb pilars de granit que sostenen un entaulament de fusta. La finestra central és d'arc lobulat i té decoració escultòrica. Les dues façanes sud-oest i nord-oest laterals formen un angle obtús i conserven com a elements més remarcables interessants finestres gòtiques de dimensions reduïdes i dues garites cilíndriques als angles, de base decreixent. De les dues façanes orientades a l'est que posseeix, la més rellevant és la del sud-est, la qual presenta tres contraforts i diverses obertures de tipologia diferent que en conjunt responen a modificacions realitzades.

Breu història de l'edifici i valor arquitectònic

Ca la Pruna fou originalment un casal ubicat a extramurs del nucli emmurallat de Pals. La data de construcció de l’edifici actual s’ha de situar probablement entre els segles XV i XVI. Tanmateix, els treballs de restauració de l'interior de l’immoble han posat de manifest que el seu origen és molt més antic. Com testimonien els vestigis descoberts, Ca la Pruna segurament fou bastida en el mateix indret on, ja durant l’alta edat mitjana, hi havia hagut una construcció anterior. 

Adquirida per tres veïns de Pals (els senyors Antoni Vila Casas, Francesc Jover i Xavier Millet Tusell), fou donada al municipi com a Casa de Cultura. Durant els anys setanta, l’Ajuntament de Pals la restaurà notablement per poder-hi instal·lar la Casa de Cultura i el Museu d'Arqueologia Submarina.

Actualment, Ca la Pruna es troba en ple procés de rehabilitació. Les obres s’iniciaren l’any 2018 i es preveu que finalitzin l’any 2021.

 

  • Actualment Ca la Pruna està tancada per reformes. No es preveu la seva obertura fins a la finalització dels treballs i l’adequació de l’espai.

 

Bibliografia:

www.pals.cat

www.poblesdecatalunya.cat

http://invarquit.cultura.gencat.cat/cerca

Activitats relacionades:
Ca la Pruna - Pals
Actual