Capella de Sant Andreu

Resum descriptiu

L’antiga església de Sant Andreu és un edifici de planta rectangular, sense capçalera destacada, que avui desenvolupa una funció civil. L'estructura antiga és difícil de veure, ja que, actualment, queda envoltada per altres construccions més modernes. A ponent, l’edificació té un sector cobert amb volta de canó, mentre que, a llevant, presenta volta apuntada. L’immoble no posseeix cap arc de sosteniment. La porta, de llinda recta monolítica, se situa a migdia i és d’època tardana. Al mur occidental, hi ha una obertura del tipus de sagetera. A l'extrem est del mur meridional, s'hi adossa un cos perpendicular, que fou la sagristia.

Les estructures i paraments semblen apuntar que la part més primitiva és la de ponent: la base dels murs és feta amb grans pedres, només desbastades. L'aparell canvia a la part superior on és de carreus, no molt ben escairats, que formen filades seguides. El sector oriental es diferencia per l'aparell de pedres petites, sense treballar, disposades descuradament. Aquest tram, d'època posterior, degué substituir la primitiva capçalera. S'hi observen, reutilitzats, carreus i fragments de terrissa i paviments d'època romana.

Breu història de l'edifici i valor arquitectònic

L'església de Sant Andreu està documentada des de l’any 1182 com a possessió de l'antic priorat de Santa Maria d'Ullà. Tanmateix, és probable que el seu origen sigui anterior, d'època preromànica.

L’any 1804 fou beneïda la nova església del priorat de Sant Maria, bastida a pocs metres a ponent de l’església de Sant Andreu. Pocs anys després, amb la desaparició de la comunitat canonical, Santa Maria esdevingué la nova parròquia d'Ullà i Sant Andreu quedà oblidat i sense culte fins a passar, probablement l’any 1835, a ser propietat municipal.

Durant molts anys, l’immoble serví d'oficines municipals, període en què fou molt alterat, cobert d'arrebossats i compartimentat.

La darrera gran reforma tingué lloc l’any 1980, quan s'hi efectuaren obres de restauració que han significat la total recuperació de l’edificació.

Durant el darrer any 2019, en el marc de projecte Pla de Barris, s’han efectuat obres a l’exterior de la capella que han servit per millorar-ne la pavimentació i que han deixat al descobert un nombre considerable de tombes que probablement s’han de datar entre els segles IX i XI.

 

  • Accés lliure i gratuït als actes que s'hi celebren.
  •  
  • Accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda.

 

Bibliografia:

http://webspobles2.ddgi.cat/ulla/

www.poblesdecatalunya.cat

http://invarquit.cultura.gencat.cat/

Activitats relacionades:
Ullà
Actual