Recinte fortificat

Resum descriptiu

El recinte fortificat de Verges és un conjunt patrimonial que inclou el castell, la muralla, les torres, els portals i el fossat que serviren per defensar la població des de la seva construcció durant l’edat mitjana. La construcció dels murs es féu amb paredat comú, amb pedres en brut o poc treballades, mentre que les torres es bastiren amb carreus ben escairats, especialment a les cantonades. Encara que una part de les antigues muralles ha desaparegut, els elements conservats permeten seguir-ne el traçat original. A Can Batlle trobem adossat per la part posterior un fragment de la muralla (una torre que queda integrada a l'edifici). A la plaça Major hi ha restes de l'antic portal septentrional de la muralla, l'únic que es conserva. També són nombroses les torres encara visibles del recinte, totes de planta quadrada excepte la situada a l'angle nord-oest, de secció circular. Així mateix, es poden observar llenços de mur en els sectors en què altres construccions no els han amagat o destruït, i un conjunt notable d’espitlleres.

Breu història del conjunt patrimonial

La vila de Verges fou una important possessió del comtat d'Empúries que ben aviat  va ser emmurallada per la rellevància que tenia com a baluard de defensa davant les pretensions territorials del bisbat de Girona i els comtes-reis de Barcelona. Les fonts escrites situen la principal fase de construcció del recinte fortificat entre els segles XIII-XIV. Tanmateix, sembla que la torre circular fou construïda posteriorment, entre els segles XV-XVI.

La importància política que jugà Verges en el territori circumdant motivà que, en més d’una ocasió, fos atacada per exèrcits enemics. L'any 1385, les hosts reials, acompanyades per Bernat de Fortià, posaren setge a Verges, on s'havien refugiat individus a sou per defensar el comte d'Empúries contra el poder reial. Durant la guerra de la Generalitat contra el rei Joan II, el castell de Verges restà colpit, en oferir resistència (els joanistes se n'apoderaren pel novembre del 1466 i pel juny del 1471). Posteriorment, la vila continuà essent escenari d’altres conteses bèl·liques.

 

  • Accés lliure i gratuït 
  •  
  • Accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda

 

Bibliografia:

La recerca realitzada en relació amb aquests elements patrimonials ha estat publicada a través de la revista local País Petit i a les publicacions de l’IEBE (Institut d’Estudis del Baix Empordà). Destaquen, sobretot, els articles de Salvador Vega.

http://www.verges.cat/

https://www.poblesdecatalunya.cat/

https://www.catalunyamedieval.es/castell-i-muralles-de-verges-baix-emporda/

http://invarquit.cultura.gencat.cat/cerca

Activitats relacionades:
Verges
Actual