El programa Museu de Suport Territorial

El programa de Museu de Suport Territorial previst al Pla de Museus Museus 2030. Pla de Museus de Catalunya  integra aquells museus acreditats que presten un programa de serveis de suport a equipaments patrimonials bàsics i béns culturals existents en un àmbit territorial. Poden esdevenir MST els museus acreditats amb voluntat de prestar les funcions de suport a d’altres equipaments, i amb una trajectòria que avali la seva capacitat. 

El Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí, des dels seus inicis el 1983 sota la denominació de Museu del Montgrí i del Baix Ter, ha tingut un projecte encarat al territori. Som un museu de territori que en la nostra essència tenim una visió d’acció àmplia, i un discurs obert als pobles del nostre voltant. Des dels nostres inicis han estat moltes les accions teixides amb el territori. El lligam amb el Parc Natural, les activitats educativesel Centre de Documentació del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter, les línies de recerca dels Premis Joan Torró i Cabratosa...

És en aquest context que el Museu de la Mediterrània opta a ser MST i presenta el seu projecte per a poder desenvolupar el programa de Museu de Suport Territorial 2020-2023. En els darrers mesos el Museu ha desplegat un procés de diagnosi de les necessitats territorials que li ha proporcionat informació d’alt valor per a l’establiment d’estratègies concretes de suport. Aquesta informació ha constatat però, que la solució no rau en la realització d’accions puntuals, sinó en el desplegament d’una estratègia a llarg termini que afavoreixi la implicació de tots els agents involucrats en el marc dels següents objectius generals:

 

  • Desplegar una cartera de serveis destinats a beneficiar una selecció d'espais i actius patrimonials estratègics dels municipis, que permetin l'augment de les seves capacitats amb impacte en el desenvolupament territorial. 
  • Crear un espai definit de lideratge que gestioni l'articulació i ordenament dels actius patrimonials del territori en estreta vinculació amb el seu context social. 
  • Implementar mecanismes concrets per a la promoció de la corresponsabilitat en la tasca patrimonial territorial per part dels agents de referència.