Església de Sant Joan de Bellcaire

Resum descriptiu

L’església de Sant Joan de Bellcaire és un edifici de tres naus, de planta basilical, capçada amb un absis semicircular decorat amb lesenes de tipus llombard, el qual està coronat amb unes obertures de mig punt que, tot i que evoquen una galeria oberta, són cegues i tenen una funció merament decorativa. L'interior de l'església evidencia clarament que ha estat construïda en diverses fases. La primera correspon a l'època preromànica, quan es van construir les naus i una capçalera triabsidal (segles IX-X). D'aquesta època, s'han conservat dues portes laterals. A la segona meitat del segle XI, es van substituir els tres absis per l'actual capçalera d'absis únic. Finalment, la portada i la rosassa del frontis, poden datar-se als segles XIII i XV.

L’església actual és el resultat final de l’evolució d’una edificaació amb una llarga història. Les excavacions arqueològiques han documentat restes que es remunten a l’època visigòtica, probablement als segles V-VI. No obstant això, les dades apunten que l’edifici actual parteix d’un església prerromànica bastida a finals del segle X i amb modificacions posteriors efectuades en el segle XI i els segles següents.

Breu història de l'edifici i valor arquitectònic

Emplaçada sobre un indret on s’han localitzat vestigis d’època romana, l’església de Sant Joan de Bellcaire s’esmenta per primera vegada en una butlla papal de Silvestre II de l’any 1002 (Sancti Iohannis quae est in Bedenga), on es confirma com a possessió de la seu de Girona. Va ser església parroquial fins a finals del segle XVII, quan la parròquia fou traslladada al castell de Bellcaire, convertint una de les seves ales -la sala major- en església. L'antic temple va quedar com a capella cementirial fins a la construcció d'una de nova als anys cinquanta del segle XX. L’església va quedar abandonada i sense culte fins a la restauració de l'any 1960 quan va tornar a compartir el parroquianatge amb l'església del castell de Bellcaire.

 

  • L’església no disposa d’un horari d’obertura al públic. Per poder-la visitar, s’ha de trucar als telèfons de contacte.
  •  
  • L’accés a l’església no està preparat per a persones amb mobilitat reduïda. Hi ha esglaons i l’espai és força estret.

 

Bibliografia:

J. Badia (1989) Sant Joan de Bellcaire, Catalunya Romànica VIII. L’Empordà. I, Barcelona, 169-172.

Lorés (1995) Les pintures de Sant Joan de Bellcaire, dins El MD’A a fons, Girona, 26-35.

J. M. Nolla (2008) L’edifici preexistent a l’església de Sant Joan de Bellcaire, dins F. Aicart, J. M. Nolla i Ll. Palahí (cur.) L’Església Vella de Santa Cristina d’Aro, Santa Cristina d’Aro - Girona, 153-167.

Activitats relacionades: