Església de Sant Pau de Fontclara

Resum descriptiu

L’església de Sant Pau de Fontclara és un edifici romànic del segle XI. Consta d'una sola nau coberta amb una volta apuntada i capçada amb un absis semicircular decorat exteriorment amb lesenes llombardes, però sense arcuacions. A l'interior de l'absis, s’hi conserven unes interessants pintures romàniques realitzades probablement al tombant dels segles XII-XIII. L’edificació va ser ampliada i modificada al segle XVII, quan es van construir les capelles laterals, dues a cada costat, i la portalada. Aquesta està flanquejada per dues falses pilastres i coronada amb un frontó triangular partit que emmarca una imatge en relleu de sant Pau. La porta té inscrita la data de 1639.

Breu història de l'edifici i valor arquitectònic

L’església de Sant Pau de Fontclara se situa al centre del poble de Fontclara, un quilòmetre al nord-est de Palau-sator. Originàriament, Sant Pau fou un cenobi benedictí que es troba documentat des de finals del segle IX. L'any 889 el seu primer abat, Saborell, acudí a Orleans per recaptar un precepte del rei Odó en el qual li foren confirmades diverses possessions al Baix Empordà amb el mateix lloc on hi havia la font "Clara, in ipso monasterio defluente". En el document, s'hi fa constar que Saborell havia fundat el monestir amb l'ajut dels veïns de l'indret. La vida independent del cenobi sembla que fou efímera, ja que en un precepte del rei Carles "el Simple" de l'any 908 consta com a depenent de l'abadia occitana de Santa Maria de la Grassa. Es desconeix en quin moment desaparegué la comunitat monàstica, doncs a les darreries del segle XII, l’església ja és citada com a parroquial.

Malgrat aquests orígens antics, l’església és lleugerament posterior. Edificada al llarg del segle XI, consta d’una sola nau, amb volta apuntada i absis semicircular, amb bandes llombardes sense arcuacions i finestres d’arc de mig punt i doble esqueixada. Al presbiteri, s’hi conserven, encara que parcialment, les pintures murals romàniques. Al mur meridional hi ha la portada primitiva, d'arc de mig punt, de dovelles curtes. La portada actual, en el frontis, és oberta en època tardana i d'estil barroc: pilastres i frontó amb boles ornamentals i la imatge del patró en baix relleu; a la llinda hi ha gravat l'any 1639. També són fruit de reformes la finestra d'aquesta façana i l'espadanya de dues obertures que la corona. A la nau s'hi afegiren dues capelles laterals a cada banda, dues amb volta apuntada i les altres de creueria, sobre una de les quals hi ha un escut i una inscripció datada el 1627. El parament romànic és de carreus petits i rectangulars.

 

  • L’església no disposa d’un horari d’obertura al públic.
  •  
  • L’entrada és gratuïta. Tanmateix, algunes visites guiades que s'hi realitzen són de pagament (a consultar).
  •  
  • L’accés no ha estat adaptat a persones amb mobilitat reduïda.

 

Bibliografia:

www.palau-sator.cat

www.poblesdecatalunya.cat

http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca

https://www.elpuntavui.cat/punt-divers/article/4-divers/213025--lesglesia-de-sant-pau-de-fontclara-torna-a-lluir-les-seves-pintures-murals-romaniques-.html

https://www.diaridegirona.cat/cultura/2830/recuperen-laspecte-original-pintures-murals-lesglesia-fontclara/221762.html

Activitats relacionades:
Palau-Sator | © Museu de la Mediterrània
Actual