Antropòlogues i antropòlegs al Montgrí

Durada: 2h

Preu: 6,50 € / 4,00 € amb subvenció

Compartir

Descripció

L’activitat es centra en les coves del massís del Montgrí que van ser utilitzades com espais funeraris per les societats del neolític final, el calcolític i l’edat del bronze. La recerca i descoberta de materials arqueològics feta en aquests jaciments ens permet apropar-nos a la vida d’aquestes societats en el territori i als seus rituals funeraris.

Continguts

 • Anàlisi de les formes de vida de les comunitats neolítiques, calcolítiques i de l’edat del bronze des del coneixement arqueològic i científic, en el context territorial del Montgrí i el Baix Ter.
 • Conèixer el mètode arqueològic i l’estudi científic de les restes del passat per comprendre el coneixement que ens aporta.
 • Descoberta del conjunt de jaciments de la prehistòria recent del Montgrí i de la zona del Baix Ter.
 • Manipulació d’útils, recursos i materials emprats per les societats de la prehistòria recent.
 • Apropar les primeres manifestacions culturals humanes relacionades amb la mort.
 • Comprensió de la diversitat cultural i dels diferents modes de vida dels humans al llarg del temps, evidenciant que la diversitat és un fet present en tota la història de la humanitat.

Pas a pas

L’activitat que us proposem es centra en una dinàmica de descoberta: l’equip del museu ha localitzat una caixa amb restes arqueològiques d’una cova del massís del Montgrí i cal fer-ne un estudi.

A l’espai expositiu del museu ens endinsarem en la cultura i el mode de vida de les societats prehistòriques. En la resta d'espais, a partir de petits equips de treball, obrirem un procés d’investigació i de recerca dels materials de la caixa. A través d’aquesta dinàmica els alumnes coneixeran i manipularan diferents materials de les societats prehistòriques al mateix temps que aniran descobrint els processos d’estudi de les restes humanes, la fauna, la ceràmica o les eines.

Materials

 • Els propis de l’exposició permanent del museu.
 • Material arqueològic del fons del museu provinent de jaciments de la comarca que contextualitzen l’activitat.
 • Tauletes per visualitzar imatges i recursos audiovisuals.
 • Reproduccions d’eines, útils i materials propis de la prehistòria recent.
 • Materials didàctics com restes de fauna i reproduccions d’esquelets.
 • Diaris de recerca per a cada equip de treball.
 • Material per a la realització de l’activitat: peus de rei, cintes mètriques, llapis i altres.

Sol·licitud d'informació


Activitats relacionades
Actual
Embarca’t a les Medes
Descobrim el fons marí
Educació Secundària
Actual
Actual
El Ter, un riu mediterrani
La Gola del Ter
Educació Secundària
Actual
Els aiguamolls del Baix Ter
La diversitat dels ambients costaners
Educació Secundària
Actual
Escoltem la Mediterrània
Visita dinamitzada al museu
Educació Secundària
Actual
Una cova prehistòrica al Montgrí
El Cau del Duc
Educació Secundària