Antropòlegs al Montgrí

DURADA:  1 h i 30 min

Preu: 6 € / 3,75 € amb subvenció

Descripció

L’activitat es centra en les coves del massís del Montgrí que van ser utilitzades com espais funeraris per les societats del neolític final, el calcolític i l’edat del bronze. La recerca i descoberta de materials arqueològics feta en aquests jaciments ens permet apropar-nos a la vida d’aquestes societats en el territori i als seus rituals funeraris.

Continguts

 • Anàlisi de les formes de vida de les comunitats neolítiques, calcolítiques i de l’edat del bronze des del coneixement arqueològic i científic, en el context territorial del Montgrí i el Baix Ter.
 • Conèixer el mètode arqueològic i l’estudi científic de les restes del passat per comprendre el coneixement que ens aporta.
 • Descoberta del conjunt de jaciments de la prehistòria recent del Montgrí i de la zona del Baix Ter.
 • Manipulació d’útils, recursos i materials emprats per les societats de la prehistòria recent.
 • Apropar les primeres manifestacions culturals humanes relacionades amb la mort.
 • Comprensió de la diversitat cultural i dels diferents modes de vida dels humans al llarg del temps, evidenciant que la diversitat és un fet present en tota la història de la humanitat.

Pas a pas

L’activitat que us proposem es centra en una dinàmica de descoberta: l’equip del museu ha localitzat una caixa amb restes arqueològiques d’una cova del massís del Montgrí i cal fer-ne un estudi.

A l’espai expositiu del museu ens endinsarem en la cultura i el mode de vida de les societats prehistòriques. En la resta d'espais, a partir de petits equips de treball, obrirem un procés d’investigació i de recerca dels materials de la caixa. A través d’aquesta dinàmica els alumnes coneixeran i manipularan diferents materials de les societats prehistòriques al mateix temps que aniran descobrint els processos d’estudi de les restes humanes, la fauna, la ceràmica o les eines.

Materials

 • Els propis de l’exposició permanent del museu.
 • Material arqueològic del fons del museu provinent de jaciments de la comarca que contextualitzen l’activitat.
 • Tauletes per visualitzar imatges i recursos audiovisuals.
 • Reproduccions d’eines, útils i materials propis de la prehistòria recent.
 • Materials didàctics com restes de fauna i reproduccions d’esquelets.
 • Diaris de recerca per a cada equip de treball.
 • Material per a la realització de l’activitat: peus de rei, cintes mètriques, llapis i altres.

Sol·licitud d'informació


Activitats relacionades

Mediterranean Museum: Guided tour
Actual
Mediterranean Museum: Guided tour
Visita al museu en llengua anglesa
Cicle Superior
La vida arran de mar
Actual
La vida arran de mar
Biodiversitat marina
Cicle Superior
Apropa't a la prehistòria!
Actual
Apropa't a la prehistòria!
El foc i les eines
Cicle Superior
Assaboreix la Mediterrània
Actual
Assaboreix la Mediterrània
La coca de recapte
Cicle Superior
Essències mediterrànies
Actual
Essències mediterrànies
Les plantes aromàtiques
Cicle Superior
Observació de la comarca a vista d'ocell
Actual
Observació de la comarca a vista d'ocell
El relleu de l'entorn del Montgrí
Cicle Superior