Antropòlogues i antropòlegs al Montgrí

DURADA:  2h

Preu: 6,50 € / 4,00 € amb subvenció

Compartir

Descripció

L’activitat es centra en les coves del massís del Montgrí que van ser utilitzades com espais funeraris per les societats del neolític final, el calcolític i l’edat del bronze. La recerca i descoberta de materials arqueològics feta en aquests jaciments ens permet apropar-nos a la vida d’aquestes societats en el territori i als seus rituals funeraris.

Continguts

 • Anàlisi de les formes de vida de les comunitats neolítiques, calcolítiques i de l’edat del bronze des del coneixement arqueològic i científic, en el context territorial del Montgrí i el Baix Ter.
 • Conèixer el mètode arqueològic i l’estudi científic de les restes del passat per comprendre el coneixement que ens aporta.
 • Descoberta del conjunt de jaciments de la prehistòria recent del Montgrí i de la zona del Baix Ter.
 • Manipulació d’útils, recursos i materials emprats per les societats de la prehistòria recent.
 • Apropar les primeres manifestacions culturals humanes relacionades amb la mort.
 • Comprensió de la diversitat cultural i dels diferents modes de vida dels humans al llarg del temps, evidenciant que la diversitat és un fet present en tota la història de la humanitat.

Pas a pas

L’activitat que us proposem es centra en una dinàmica de descoberta: l’equip del museu ha localitzat una caixa amb restes arqueològiques d’una cova del massís del Montgrí i cal fer-ne un estudi.

A l’espai expositiu del museu ens endinsarem en la cultura i el mode de vida de les societats prehistòriques. En la resta d'espais, a partir de petits equips de treball, obrirem un procés d’investigació i de recerca dels materials de la caixa. A través d’aquesta dinàmica els alumnes coneixeran i manipularan diferents materials de les societats prehistòriques al mateix temps que aniran descobrint els processos d’estudi de les restes humanes, la fauna, la ceràmica o les eines.

Materials

 • Els propis de l’exposició permanent del museu.
 • Material arqueològic del fons del museu provinent de jaciments de la comarca que contextualitzen l’activitat.
 • Tauletes per visualitzar imatges i recursos audiovisuals.
 • Reproduccions d’eines, útils i materials propis de la prehistòria recent.
 • Materials didàctics com restes de fauna i reproduccions d’esquelets.
 • Diaris de recerca per a cada equip de treball.
 • Material per a la realització de l’activitat: peus de rei, cintes mètriques, llapis i altres.

Sol·licitud d'informació


Activitats relacionades
Actual
Construïm el Castell del Montgrí
Sortida fins al cim del massís
Cicle Superior
Actual
Com es vivia a la Torroella medieval?
Visita dinamitzada pel nucli antic
Cicle Superior
Actual
Embarca’t a les Medes
Descobrim el fons marí
Cicle Superior
Torres de defensa -Torre Martina | © Museu de la Mediterrània
Actual
La pirateria al litoral mediterrani
Les torres de defensa
Cicle Superior
Assaboreix la Mediterrània | © Museu de la Mediterrània
Actual
Assaboreix la Mediterrània
La coca de recapte
Cicle Superior
Apropa’t a la Prehistòria | © Gerard Cruset
Actual
Apropa't a la prehistòria!
El foc i les eines
Cicle Superior